top of page

BBC StoryWorks – Health Integrator 

Dokumentär för BBC StoryWorks och EIT Health. Health Integrator är ett program i Sverige som ger digitalt och personligt stöd till personer som Selma för att göra livsstilsförändringar och minska sin ökade risk för typ 2-diabetes. Programmet syftar till att hjälpa patienter i riskzonen och att lätta bördan på hälso- och sjukvårdssystemen i stor skala genom personligt förebyggande. I jobbet ingick: produktionsplanering,  research tillsammans med BBC StoryWorks, filmproduktion, filmredigering av huvudfilmen och versioner för olika användningsområden för sociala medier, postproduktion. 

Alla projekt

Making of

bottom of page