top of page

Heer Förpackningar

Företagsfilm för Heer Förpackningar, ett av de ledande förpackningsföretagen i Schweiz. Industriförpackningar för högkänsliga varor handlar i första hand om förtroende. Fokus i framtagandet av filmen låg därför på medarbetarna. Vi ville förmedla en känsla för företaget efter bara några sekunder in i filmen.

Alla projekt

Fler filmer för denna kund

Making of

bottom of page