top of page

IT-Concept Automotive

ITConcepts Automotive är ett högt specialiserat företag inom området "Digital Identity Management". Filmen tar en titt på hur vårt dagliga liv påverkas av digitala identiteter och den snabba utvecklingen inom digitalisering – där varje människa och varje sak är digitalt kopplade. Projektet krävde intensiv research och planering samt design och integration av skräddarsydda rörliga grafiska animationer. Kunden gav oss också i uppdrag att designa och implementera deras bås på olika mässor, för vilket vi utvecklade och producerade ytterligare en filmversion som fungerar på två motsvarande skärmar. 

Alla projekt

Fler filmer för denna kund

Skisser & making of

bottom of page