top of page

Volkswagen Financial Services – Corporate Security

Volkswagen Financial Services är ett globalt agerande företag. Filmen beskriver hur företagssäkerheten vidtar försiktighetsåtgärder för att framgångsrikt skydda företaget mot en mängd olika scenarier. Filmproduktionen omfattade research, kundrådgivning, konceptutveckling, storyboard, textutveckling, motion graphics, redigering och post production.

Alla projekt

Motion design

bottom of page